Au fost lansate licitațiile pentru amenajarea bike-park-ului din Postăvarul și proiectarea celor două benzi dedicate bicicletelor din municipiu

Social

Primăria Brașov a lansat astăzi trei licitații în proiecte care au ca scop încurajarea utilizării bicicletelor ca mijloc de transport alternativ în oraș, dar și ca mijloc de agrement. Este vorba despre licitațiile pentru lucrările de amenajare a celor trei trasee de mountain bike din Postăvarul, cu finanțare de la bugetul local, și a celor două piste de biciclete trase de biciclete, care vor face legătura dintre între mai multe cartiere ale Brașovului și centrul orașului, finanțate cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 4 a Programului REGIO 2014-2020, Obiectiv Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Fondurile nerambursabile din partea Uniunii Europene reprezintă 98% din valoarea eligibilă a proiectelor.

,,Astăzi am lansat mai multe licitații, dintre care trei vizează dezvoltarea facilităților pentru cei care utilizează bicicleta, atât ca mijloc de transport, cât și pentru agrement. Brașovul și-a propus ca, în câțiva ani, să fie unul dintre orașele mari care și-au îmbunătățit semnificativ calitatea mediului, iar utilizarea bicicletei, alături de transportul în comun, este una dintre soluțiile pentru a atinge acest obiectiv. În același timp, facilitățile pentru bicicliști sunt și una dintre soluțiile pentru transformarea stațiunii Poiana Brașov într-o stațiune pentru întregul an, nu doar pentru sezonul de iarnă. Traseele de coborâre pe care le vom amenaja în Postăvarul, alături de cele amenajate de NH Bike, vor face din Poiană cea mai bună opțiune de petrecere a timpului liber, atât pentru brașoveni, cât și pentru turiștii îndrăgostiți de acest sport. Sper ca tot mai mulți brașoveni să descopere avantajele de a merge cu bicicleta și să aleagă acest mijloc de transport în defavoarea autoturismului propriu, mai ales că în Brașov distanțele de parcurs în mod obișnuit pentru drumurile zilnice nu sunt foarte mari. Cele două proiecte cu fonduri europene care vizează pistele de biciclete din municipiu nu se rezumă doar la amenajarea acestora, ci și la crearea mai multor stații pe traseu, în care utilizatorii își pot lăsa bicicleta în siguranță sau pot închiria una. Îmi doresc foarte mult ca în următorii ani să vedem în oraș cât mai mulți bicicliști, indiferent de vârstă, iar Poiana să devină un centru al turismului pentru mountain bike“, a declarat primarul George Scripcaru.

Licitația 1:

Servicii de elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor pentru implementarea proiectului“Realizare infrastructură integrata pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare -Traseu 1”

Detalii procedură

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 26.06.2020, ora 15.00.

Tipul procedurii: procedură simplificată.

Valoare:  204.872,57 lei + TVA.

Termenul de execuție a lucrărilor:maxim 75 de zile .

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preţ, stabilit în baza următorilor factori de evaluare:

 1. Punctajul financiar- 40%;
 2. Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor- 30%;
 3. Termenul de predare a documentațiilor- 30%.

Descriere investiție:

– Realizarea infrastructurii integrate pentru ciclism și trafic pietonal cu o lungime cumulată de 6,0 km pe traseul Terminal Poienelor – Str. Poienelor – Bd. Saturn – Str. Minerva – Str. Crinului – Str. Micșunelelor – Str. Lamâiței – Str. Brândușelor – Bd. Al. Vlahuță – Bd. Gării – Bd. Victoriei – Bd. M. Kogălniceanu;

– Amenajarea trotuarelor adiacente pe o suprafață de 1.135 m2 în zonele afectate de lucrări pe perioadă execuției;

– Dezvoltarea infrastructurii de bike-sharing prin amenajarea de 3 puncte de închiriere/parcare pentru biciclete. Fiecare punct va fi dotat cu 50 de biciclete și cu rasteluri pentru parcarea a 80 de biciclete.

Amenajarea pistei de biciclete se va efectua pe partea carosabilă, delimitată față de traficul rutier prin marcaj longitudinal și profile prefabricate din cauciuc, peste care pot trece, la nevoie, mașinile de intervenție și salvare, fără a fi afectate. În zonele unde dimensiunea străzilor nu permite crearea de traseu dedicat bicicletelor, traficul se va desfășura în comun cu autovehiculele, pe partea carosabilă, unde se vor amenaja marcaje transversale vizibile, la distanță de maxim 25 m, dublate de indicatoare rutiere.

Această investiție răspunde atât cerințelor de protecție a mediului, cât și a criteriilor de siguranță, accesibilitate și de creștere a calității vieții, urmărite în cadrul PMUD și SIDU.

De asemenea, prin prezenta investiție se va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puțin atractivă din punct de vedere economic, față de utilizarea transportului public și a modurilor nemotorizate de transport, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de CO2.

Licitația 2:

Servicii de elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor pentru implementarea proiectului“Realizare infrastructură integrata pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare -Traseu 2

Detalii procedură

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 26.06.2020, ora 15.00.

Tipul procedurii: procedură simplificată.

Valoare: 87.130,51 lei + TVA.

Termenul de execuție a lucrărilor:maxim 75 de zile.

Criteriul de atribuire: este cel mai bun raport calitate-preţ, stabilit în baza următorilor factori de evaluare:

 1. Punctajul financiar- 40%;
 2. Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor- 30%;
 3. Termenul de predare a documentațiilor- 30%.

Descriere investiție:

Traseu de infrastructură integrată pentru trafic pietonal şi ciclism cu o lungime cumulată de 4,0 km, pe traseul zona La Iepure – str. Molidului – B-dul Valea Cetății – str. Tâmpei – Str.Vasile Alecsandri – Str. Carpaților – Str. Poienelor  – Terminal Poienelor.

Ruta va permite bicicliștilor și pietonilor să se deplaseze între zona de agrement „La Iepure“ și terminalul Poienelor, de unde se leagă de Traseul 1 de biciclete.

Pentru realizarea investiției se vor amenaja piste de biciclete pe carosabil, adiacent trotuarelor, cu o lățime de 1,00 m, pe fiecare sens de circulație, separate de traficul rutier prin marcaje rutiere și redimensionarea benzilor de circulație la 3m lățime. În zonele unde dimensiunea străzilor nu permite crearea de traseu dedicat bicicletelor, traficul se va desfășura în comun cu autovehiculele, pe partea carosabilă, unde se vor amenaja marcaje transversale vizibile, la distanța de max 25 m, dublate de indicatoare rutiere care informează participanții la trafic despre existența traseului de biciclete pe partea carosabilă.

Pe lungimea traseului se vor reabilita trotuarele pe o suprafață de 8.015 mp, în zonele afectate de fisuri, tasări, văluriri, prin frezarea stratului de uzură, și așternerea unei suprafețe noi de uzură, care să ofere confortul și siguranța în deplasare a pietonilor. Amenajarea pistei de biciclete pe partea carosabilă, cu lățimea de 1,00 m, delimitată față de traficul rutier prin marcaj longitudinal, presupune demontarea bordurilor existente și remontarea acestora –  astfel încât înălțimea bordurii să nu depășească cu mai mult de 5 cm cota finală a stratului de uzură, pentru a evita lovirea bordurii cu pedala în timpul deplasării – și frezarea betonului asfaltic existent pe o adâncime de 4 cm, urmată de așternerea unui strat nou de uzură din beton asfaltic pentru a asigura planeitatea pistei de biciclete. După realizarea stratului de uzură, se vor efectua marcaje rutiere longitudinale și transversale și se vor monta indicatoare rutiere acolo unde este necesar pentru a semnaliza prezența pistei de biciclete pe carosabil. Totodată, se vor executa lucrări de frezare a stratului de beton asfaltic de pe trotuar, acolo unde prezintă fisuri, burdușiri, văluriri, și se va așterne un strat de uzură din beton asfaltic pentru asigurarea suprafeței plane a trotuarului, ceea ce va oferi confort și siguranța pietonilor. Spațiile verzi afectate de lucrările de amenajare a pistei de biciclete și de reabilitarea trotuarelor se vor amenaja corespunzător prin evacuarea deșeurilor, amenajarea terenului pe o adâncime de 10 cm, așternerea unui strat de pământ vegetal, apoi sădirea unui strat de gazon.

Punctele de bike sharing se vor amenaja în zona străzii Molidului (terminalul RATBV) de pe Bd Valea Cetății, în zona parcului Racădău, și pe str Carpaților, în zona Metrom. Acestea vor fi dotate cu rasteluri de parcare pentru 50 de biciclete. În fiecare locație, se va amplasa o stație automată de închiriere a bicicletelor și un info-chioșc.

Licitația 3:

Amenajare trasee de mountain bike Poiana Brașov

Detalii procedură

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 2.07.2020, ora 15.00.

Tipul procedurii: procedură simplificată.

Valoare:  1.122.010,25 lei + TVA.

Termenul de execuție a lucrărilor:20 de  luni .

Criteriul de atribuire: este cel mai bun raport calitate-preţ, stabilit în baza următorilor factori de evaluare:

 1. Punctajul financiar- 40%;
 2. Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru respectarea prevederilor Avizului de Mediu (Planul de management de mediu)- 20%;
 3. Experiența experților cheie- 40%.

Detalii caiet de sarcini:

Principiile care au stat la baza stabilirii (alegerii) celor trei trasee de mountain bike sunt următoarele:

 • asigurarea accesului la zona de start a traseelor, cu instalaţiile de transport pe cablu existente;
 • amplasarea acestora în cadrul pădurii parc şi pe terenurile aflate în proprietate;
 • condiţiile topografice şi de mediu;
 • asigurarea unui anumit grad de dificultate.

Traseele de mountain bike care fac obiectul prezentei documentaţii sunt trasee liniare de coborâre, dezvoltate între zona superioară şi cea inferioară a versantului nordic a masivului Postăvarul.

Având în vedere principiile care au stat la baza stabilirii traseelor de mountain bike, la proiectarea acestora s-au urmărit:

 • menţinerea lorîn amplasamentul pădurii-parc şi pe terenurile aflate în proprietatea municipiului Braşov;
 • asigurarea accesului la zona de start, cu instalaţiile de transport pe cablu existente;
 • reducerea impactului asupra mediului;
 • adaptarea la condiţiile topografice ale zonei;
 • protejarea amenajărilor şi instalaţiilor existente;
 • evitarea zonelor sau ariilor protejate;
 • încadrarea armonioasă a acestora în peisajul pădurii;
 • asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei în exploatare a construcţiilor;
 • asigurarea unei suprafeţe de rulare corespunzătoare;
 • asigurarea evacuării apelor meteorice;
 • asigurarea vizibilităţii şi respectarea măsurilor de siguranţă.

Unul dintre cele mai importante criterii care au stat la baza trasării în teren a traseelor de mountain bike a fost reducerea impactului asupra mediului, mai precis prevenirea eroziunii terenului şi a defrişărilor.

Referitor la cea de-a doua condiţie, menţionăm că traseele proiectate se vor realiza fără defrişări.

Eroziunea terenului se produce datorită acţiunii apei şi a bicicliştilor, în condiţiile unei pante ridicate a terenului şi a sensibilităţii diferite la eroziune a materialului din substrat.

Pentru prevenirea producerii eroziunii, la proiectarea traseelor de mountain bike s-au avut în vedere următoarele măsuri:

 • realizarea corespunzătoare a elementelor geometrice ale traseelor, astfel încât să nu favorizeze stagnarea apelor sau formarea făgaşelor;
 • asigurarea evacuării transversale apelor meteorice de pe suprafaţa platformei pentru evitareaşiroirilor sau făgaşelor;
 • evitarea obstrucţionării scurgerii apelor de pe versanţi sau văi laterale;
 • evitarea conducerii traseelor pe linia de cea mai mare pantă;
 • evitarea terenurilor plane datorită tendinţei de stagnare a apelor meteorice şi scăderea capacităţii portante;
 • evitarea zonelor umede ale traseului;
 • minimizarea traversărilor peste cursuri de apă cu debit temporar sau permanent;
 • minimizarea traversărilor peste cursuri de apă cu debit temporar sau permanent.

Pentru prevenirea accidentelor, se interzice utilizarea traseelor de mountain bike:

 • în sezonul de schi, din cauzanumeroaselor punctelor de intersecţie cu acestea şi a declivităţilor mari;
 • în perioadele ploioase sau umede ale anului, din cauzasensibilităţii terenului la eroziune şi a reducerii aderenţei;
 • în scop pietonal sau de alte mijloace de deplasare(ATV, motociclete, auto, tractoare forestiere etc.).

Soluţiile de amenajare a traseelor de mountain bike propuse de elaboratorul studiului şi agreate de beneficiarul investiţiei, se prezintă astfel:

 1. Traseul de mountain bike nr. 1– dificil.

Are lungimea de 3.141,60 m şi face legătura între staţia superioară a telegondolei şi staţiile inferioare ale telegondolei şi telecabinei Kanzel. Acesta se desprinde spre dreapta din drumul ce face legătura între staţia superioară a telegondolei şi pârtia Lupului, la 6 m în aval de staţia superioară a teleschiului Ruia, merge aproximativ paralel cu acesta, după care intră în pădure.

Traseul de biciclete se prezintă sinuos, fiind alcătuit din 189 curbe circulare cu raze cuprinse 3 m şi 250 m, a căror lungime cumulată de 1940.41m, reprezintă 62% din lungimea totală a pistei.

Curbele cu raze mici vor fi amenajate cu supraînălţare (contrapantă), iar cele cu raze mari se vor amenaja ca în aliniament.

Din punctul de vedere al vizibilităţii, putem spune că elementele geometrice ale traseului, condiţiile topografice şi vegetaţia permit asigurarea unei distanţe medii de vizibilitate de 15 m. Pentru menţinerea vizibilitătii în lungul traseului, se vor inspecta periodic traseele de biciclete şi se va îndepărta vegetaţia şi crengile ce intră în gabaritul de liberă trecere a pistei.

Pentru creşterea gradului de dificultate al traseului s-au prevăzut următoarele construcţii specifice ciclismului montan:

– cinci variante alternative de traseu în lungime totală de 171m, care se deprind şi revin in traseul principal pe anumite sectoare. Pe traseul variantelor alternative 2 şi 3 sunt două drop off-uri naturale cu înălţimea de 1.4-2.1m.

– două tabletop-uri, destinate săriturilor;

– un step up destinat săriturilor în urcare;

– două drop off-uri artificiale pentru sărituri în cădere;

– o pasarelă din lemn;

 1. Traseul 2 – ușor.

Are lungimea totală de 4.070,60m, cu poziţia de start a traseului asemănătoare cu a celorlalte două trasee, şi punctul final la staţia inferioară a telegondolei. Acesta porneşte la 6 m aval de staţia superioară a teleschiului Ruia şi continuă pe drumul de acces la pârtia Lupului. După intersecţia cu axul telescaunului 6CLD, traseul îşi schimbă orientarea şi continuă printr-o succesiune de serpentine orientate pe direcţie nord-vestică, în afara şi interiorul pădurii până în jurul km 3+670, unde intră pe traseul drumului Albastru şi continuă până la staţia inferioară a telegondolei.

Din punct de vedere al amenajării în plan, traseul pistei de biciclete se prezintă sinuos, fiind alcătuit din 199 de curbe circulare, cu raze cuprinse 3 m şi 200 m, a căror lungime cumulată de 2315.39 m, reprezintă 57% din lungimea totală a pistei.

Curbele cu raze mici vor fi amenajate cu supraînălţare (contrapantă), iar cele cu raze mari se vor amenaja ca în aliniament.

Şi în cuprinsul acestui traseu au fost proiectate construcţii specifice, pentru creşterea gradului de dificultate al traseului, după cum urmează:

– două step up-uri;

– un drop off.

 1. Traseul 3 – mediu/

Are lungimea totala de 3.936,16 m, este cel mai îndepărtat traseu din cele trei trasee.

Acesta se suprapune pe primii 130 m peste traseul 2, după care se desprinde spre stânga și continuă în interiorul pădurii, după care traversează drumul existent și reintră în pădure continuând cu un traseu sinuos. Din această lungime, 395.35 m sunt amenajaţi în lungul pârtiei Lupului, pe partea stângă a acesteia.

Traseul pistei de biciclete se prezintă mai putin sinuos decât celelalte două trasee, fiind alcătuit din 150 curbe circulare cu raze cuprinse 4 m şi 332 m, a căror lungime cumulată, de 2.004,51 m, reprezintă 51% din lungimea totală a pistei.

Curbele cu raze mici vor fi amenajate cu supraînălţare (contrapantă).

Traseul de mountain bike nu prezintă elemente constructive speciale pentru creșterea gradului de dificultate.

Elemente constructive specifice traseelor de mountain bike

Traseele de mountain bike se deosebesc de celelalte tipuri de piste de biciclete prin gradul de dificultate al traseelor. Gradul de dificultate al traseelor este dat de sinuozitatea accentuată a traseelor, declivitatea longitudinală şi transversală a traseului, prezenţa curbelor cu raze mici, a arborilor şi a rocilor la zi, construcţiile special proiectate în scopul creşterii gradului de dificultate şi amenajările naturale prezente pe cele trei trasee.

Construcţiile special proiectate pentru creşterea gradului de dificultate al traseelor sunt următoarele :

Viraje deschise (Climbing turns)

Sunt curbe lipsite de suprainaltare şi platforme de intoarcere pe loc. Aceste curbe au fost prevăzute pe sectoarele cu declivităţi longitudinale mai mici de 7% şi au valori ale razelor de minimum 6m.

Modul de amenajare al acestora este prezentat în imaginea de mai jos:

Contrapante (Berms sau Inslope turns)

Sunt curbe amenajate transversal (suprainaltate) specifice terenurilor accidentate, care permit ciclistilor mentinerea unei viteze constante pe lungimea curbelor, fara a aluneca in afara acestora.

Valorile utilizate pentru supraînălţarea curbelor sunt cuprinse între 5 şi 50%, dar acestea pot merge până la valorile pantei transversale a terenului. Valorile finale ale supraînălţărilor şi modul de amenajare al supraînălţării (curbura transversală) se vor definitiva la execuţie, în funcţie de viteza dorită pe zona respectivă.

Datorită solicitărilor mari ale acestor sectoare, platforma de rulare se va proteja cu pământ stabilizat în situ cu lianţi hidraulici, pe o grosime de 5cm, care să prevină eroziunea terenului. Acestea vor fi prevăzute la începutul şi sfârşitul curbei cu tuburi din polietilenă cu diametrul de 160mm sau rigole din lemn, pentru preluarea şi evacuarea apei.

Numărul şi poziţia curbelor supraînălţate sunt prezentate in planşele de detaliu ale proiectului şi cuprind:

 • 27 de curbe amenajate pe traseul 1 de mountain bike;
 • 57 de curbe amenajate pe traseul 2 de mountain bike;
 • 39 de curbe amenajate pe traseul 3 de mountain bike;

Numărul curbelor amenajate în contrapantă nu este limitativ, acestea vor fi definitivate la execuţie împreună cu reprezentaţii beneficiarului.

Modul de amenajare al acestora este prezentat în imaginea de mai jos:

Step up

Step up-urile sunt elemente constructive ale traseelor de mountain bike, a căror cota se schimbă brusc pe verticală. Acestea sunt amplasate în punctele joase ale traseului şi au rolul de a asigura trecerea prin săritură, de la o cotă inferioară (cota step up-ului) la o cotă superioară (cota terenului natural).

Pe cele trei trasee de mountain bike s-au proiectat un număr de 3 step up-uri.

Step up-urile proiectate au suprastructura alcătuită din patru grinzi (ursi) longitudinale de rezistenta, patru grinzi transversale (antretoaze) şi podina de uzură.

Dimensiunile acestora sunt următoarele:

– grinzi longitudinale: 8x12cm – L=4.50m;

– antretoaze: 8x12cm – L=1.6m;

– podina de uzură: 4.8x24cm – L=2.0m.

Intre scandurile podinei de rezistenta se vor lasa spatii de 5-10 mm, pentru aerisire, scurgerea apelor si a noroiului.

Infrastrastructura este alcătuită din cadre din lemn de stejar ecarisat, dispuse la intervale de 1.50m, cu următoarele părţi componente:

 • piloţi (stâlpi) de lemn cu sectiunea pătrată 10x10cm bătuţi în pământ pe o adâncime de 1.5-2.0m sau fundaţi în beton C8/10, pe o adâncime de maximum 1.0m;
 • babe cu sectiunea de 10x12cm şi lungimea de 2.0m fixate de stalpi la partea superioară, prin cuie metalice de construcţii;

Rezemarea platformei din lemn la capătul amonte se va face pe două grinzi din lemn de stejar cu secţiunea semirotundă cu diametrul de 15cm, legate una de cealaltă cu scoabe metalice şi fixate pe un strat de fundaţie din balast stabilizat cu ciment în grosime de 30cm, cu lăţimea de 70cm şi lungimea de 2.30m. Capătul platformei din lemn va fi separată de terenul natural printr-un strat drenant din pietriş învelit în material geosintetic cu rol filtrant şi anticontaminator. Pentru drenarea apelor s-au prevăzut tuburi corrugate şî perforate din polipropilenă.

Se vor îndepărta crengile, pietrele colţuroase, blocurilor de stâncă colţuroase din gabaritul construcţiei pe o lungime de 5.0 m, care pot cauza accidente.

De asemenea se va urmări devierea apelor pluviale în amonte de step up.

Construcţia se va realiza din lemn de stejar clasa D24, tratat ignifug, hidrofug şi insecto-fungicid. Tratarea lemnului se va face prin imersare în instalaţii speciale, prin pulverizare sau pensulare. Pulverizarea sau pensularea lemnului se va face în două sau trei straturi. La realizarea structurii de rezistenţă se vor folosi doar piese de lemn sănătoase, fără putregai, crăpate sau rupte etc.

Table top

Sunt elemente constructive destinate săriturilor într-un mod sigur şi controlat. Acestea  se pot realiza din pământ, piatră sau lemn şi se compun dintr-o rampa abrupta si o panta lina.

Acestea pot fi construite în terenuri plate sau înclinate, sau se pot folosi de obstacole naturale de pe traseu (blocuri de piatră, buşteni etc.).

Pe cele trei trasee au fost proiectate două tabletop-uri. Acestea se vor executa din piatră brută şi vor fi protejate cu pământ vegetal în grosime de 20-30cm.

Modul de amenajare al unui tabletop este prezentat in imaginea de mai jos:

Drop off artificial

Drop off-urile artificiale sunt zone amenajate de pe traseu unde cota terenului coboară brusc pe verticală. Acestea se pot realiza din lemn sau piatră brută.

Pe cele trei trasee de mountain bike s-au proiectat un număr de 3 step up-uri.

Drop off-urile proiectate au suprastructura alcătuită din patru grinzi (ursi) longitudinale de rezistenta, patru grinzi transversale (antretoaze) şi podina de uzură, din lemn de stejar.

Dimensiunile acestora sunt următoarele:

 • grinzi longitudinale: 8x12cm – L=4.50m;
 • antretoaze: 8x12cm – L=1.6m;
 • podina de uzură: 8x24cm – L=2.0m.

Intre scandurile podinei de rezistenta se vor lăsa spatii de 5-10 mm, pentru aerisire, scurgerea apelor si a noroiului.

Infrastrastructura este alcătuită din cadre din lemn de stejar ecarisat, dispuse la intervale de 1.50-2.00m, cu următoarele părţi componente:

 • piloţi (stâlpi) de lemn cu sectiunea pătrată 10x10cm bătuţi în pământ pe o adâncime de 1.5-2.0m sau fundaţi în beton C8/10, pe o adâncime de maximum 1.0m;
 • babe cu sectiunea de 10x12cm şi lungimea de 2.0m fixate de stalpi la partea superioară, prin cuie metalice de construcţii;

Rezemarea platformei din lemn la capătul amonte se va face pe două grinzi din lemn de stejar cu secţiunea semirotundă cu diametrul de 15cm, legate una de cealaltă cu scoabe metalice şi fixate pe un strat de fundaţie din balast stabilizat cu ciment în grosime de 30cm, cu lăţimea de 70cm şi lungimea de 2.30m. Capătul platformei din lemn va fi separată de terenul natural printr-un strat drenant din pietriş, învelit în material geosintetic cu rol filtrant şi anticontaminator. Pentru drenarea apelor s-au prevăzut tuburi corrugate şi perforate din polipropilenă.

Construcţia se va realiza din lemn de stejar clasa D24, tratat ignifug, hidrofug şi insecto-fungicid. Tratarea lemnului se va face prin imersare în instalaţii speciale, prin pulverizare sau pensulare. Pulverizarea sau pensularea lemnului se va face în două sau trei straturi. La realizarea structurii de rezistenţă se vor folosi doar piese de lemn sănătoase, fără putregai, crăpate sau rupte etc.

Se vor îndepărta crengile, pietrele colţuroase, blocurilor de stâncă colţuroase din gabaritul construcţiei pe o lungime de 5.0-10 m, care pot cauza accidente.

De asemenea se va urmări devierea apelor pluviale în amonte de drop off.

In imaginea de mai jos este prezentat modul de amenajare general al unui drop off:

Drop off natural

Drop off-urile naturale sunt zone de pe traseu unde cota terenului coboară brusc pe verticală. Amenajările acestora sunt minime şi constau în îndepărtarea crengilor, pietrelor colţuroase, a blocurilor de stâncă colţuroase, care pot cauza accidente.

Pe cele trei trasee de mountain bike s-au amenajat un număr de 2 drop-uri în prima variantă şi 4 drop-uri în cea de-a doua variantă.

In imaginea de mai jos este prezentat un drop off natural:

Platforme din lemn

Aceste amenajări intră tot în categoria construcţiilor specifice traseelor de mountain bike şi au rolul de a asigura continuitatea traseului pe anumite sectoare mai dificile, şi anume pe secotarele cu roca la suprafaţă sau pe sectoarele cu ondulate cu variaţii dese ale cotei terenului pe distanţe scurte.  Acestea se amenajează la o înălţime de 50-80cm deasupra solului şi nu sunt prevăzute cu parapete de siguranţă.

Suprastructura platformelor consta dintr-o podina simpla din lemn de stejar cu latimea de 2.0m, alcatuita din:

– 4 grinzi longitudinale: 8x12cm – L=4.50m;

– antretoaze dispuse la intervale de 1.0m: 8x12cm – L=1.6m;

– podina de uzură: 4.8x24cm – L=2.0m.

Intre scandurile podinei de rezistenta se vor lasa spatii de 5-10 mm, pentru aerisire, scurgerea apelor si a noroiului.

Grosimea podinei de uzură contine si sporul de grosime datorat uzurii de 2cm.

Infrastrastructura este alcătuită din cadre din lemn de stejar ecarisat, dispuse la intervale de 1.50-2.00m, cu următoarele părţi componente:

 • piloţi (stâlpi) de lemn cu sectiunea pătrată 10x10cm bătuţi în pământ pe o adâncime de 1.5-2.0m sau fundaţi în beton C8/10, pe o adâncime de maximum 1.0m;
 • babe cu sectiunea de 10x12cm şi lungimea de 2.0m fixate de stalpi la partea superioară, prin cuie metalice de construcţii;

Imbinările dintre elementele structurale se va realiza prin suruburi, cuie sau scoabe metalice conform detaliilor de execuţie.

Racordarea platformelor cu cea a căii de rulare a pistelor de biciclete se va realiza pe o lungime de 5-6 m cu umplutură din piatră brută, colmatată şi protejată cu un strat din pământ cu grosimea de 20-30cm.

Pe cele trei trasee de mountain bike s-au proiectat 2 platforme din lemn în lungime totală de 26m.

Construcţia se va realiza din lemn de stejar clasa D24, tratat ignifug, hidrofug şi insecto-fungicid. Tratarea lemnului se va face prin imersare în instalaţii speciale, prin pulverizare sau pensulare. Pulverizarea sau pensularea lemnului se va face în două sau trei straturi. La realizarea structurii de rezistenţă se vor folosi doar piese de lemn sănătoase, fără putregai, crăpate sau rupte etc.

Modul de amenajare al platformelor este prezentat în figura de mai jos:

Variante alternative de traseu (chicken line)

Variantele alternative de traseu sunt devieri locale ale traseului principal, în scopul diversificării acestuia, in special pentru creşterea gradului de dificultate. Acestea se amenajează în mod identic cu traseul principal.

Acest gen de amenajare s-a prevăzut doar pe primul traseu de mountain bike, acestea contribuind, intr-o anumită măsură la încadrarea traseului în categoria traseelor dificile.

Pe cele trei trasee de mountain bike s-au proiectat un număr de 5 variante alternative de traseu.

Pentru prevenirea accidentării bicicliştilor, pe zona gaberitului de trecere al amenajărilor prezentate mai sus, se va curăta traseul de crengi, pietre sau blocuri de stâncă colţuroase.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul