Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov angajeaza infirmiere, îngrijitoare, brancardier și manipulant bunuri

Jobs

Infirmiere, posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, la structurile:
– 3 (trei) posturi infirmieră la Secția clinică Medicină Internă I;
– 3 (trei) posturi infirmieră la Secția clinică Medicină Internă I-Comp. Diabet
– 2 (două) posturi infirmieră la UPU-SMURD;
– 3 (trei) posturi infirmieră la Secția clinică Neurologie
– 1 (un) post infirmieră la Secția clinică Chirurgie generală I
– 1 (un) post infirmieră la Secția clinică Ortopedie și traumatologie.
Îngrijitoare, posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, la structurile:
– 2 (două) posturi îngrijitoare la Ambulatoriu Integrat;
– 1 (un) post îngrijitoare la Serviciul Județean de Medicină Legală;
– 1 (un) post îngrijitoare la Secția clinică Chirurgie generală II.
Brancardieri, posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, la structurile:
– 1 (un) post brancardier la Secția clinică Urologie;
– 1 (un) post brancardier la UPU-SMURD.
Manipulant bunuri, 1 (un) post vacant, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă la Compartimentul de gestionare a lenjeriei.
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: diplomă de școală generală (8 clase)
2. Perfecționări (specializări): nu este cazul
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: opțional.
5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
• Discernământ și capacitate de a rezolva probleme;
• Capacitate de autoorganizare, punctualitate și corectitudine;
• Capacitate de decizie şi reacţie în situaţii de urgenţă; spirit de ordine şi disciplină.
• Rezistenţă la efort şi stres.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):
– persoana să fie aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesii; se prezintă la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuşi de serviciu.
– respectă secretul profesional. Depășirea limitelor de competență se sancționează conform legii.
7. Vechime: fără vechime
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
Calendarul estimativ al desfăşurării concursului:
Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere 15.05.2024 ora 14ºº
Data selecţiei dosarelor
Data afișării rezultatului selecției dosarelor 16.05.2024 ora 11ºº

16.05.2024 ora 14
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor 24 ore de la data afișării selecției dosarelor
17.05.2024, ora 14

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor 20.05.2024 ora 14ºº
Data desfăşurării probei scrise: 22.05.2024 ora 9ºº
Data afişării rezultatului probei scrise: 22.05.2024 ora 16
Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă:23.05.2024, ora 16
Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă: 24.05.2024
Data susţinerii interviului: 27.05.2024 ora 9ºº
Data afișării rezultatelor probei clinice/practice: 28.05.2024 ora 14
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul interviului: 29.05.2024, ora 14
Data afișării rezultatelor la interviu 30.05.2024, ora 14
Data afişării rezultatelor finale: 31.05.2024, ora 14

Dosarele de concurs se depun la (adresa) sediul spitalului din strada Calea București nr.25-27, la secretariat, tel.0268320022/259, email: secretariat@spitaluljudeteanbrasov.ro.

Informații suplimentare se pot solicita la Serviciul RUNOS, telefon:0268320022 int.259, persoană de contact Jecan Dorina.Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției:www.hospbv.ro

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok .