Încasări peste estimări la finalul lui 2019

Economie Social

Brașovul a încasat din venituri proprii, în anul 2019, 255 milioane de lei, cu patru milioane mai mult decât se estimase la întocmirea bugetului local, arată cifrele Direcției Fiscale, după încheierea anului fiscal 2019.

La principalele categorii de impozite, veniturile bugetului local au crescut în comparație cu anul trecut. Astfel, persoanele fizice au plătit impozit pe clădiri în valoare totală de 20,677 milioane lei până la 31 decembrie 2019, cu un milion de lei mai mult decât la 31 decembrie 2018, când totalul încasărilor a fost de 19.019.000 lei.

De la persoanele juridice, impozitul pe clădiri a adus bugetului local 96,977 milioane lei în 2019, față de 88.059.000 în 2018

Din impozitul pe teren, bugetul local a încasat 5.512.000 lei de la persoane fizice și 8.916.000 lei de la persoane juridice în anul 2019, față de 4.876.000 milioane lei de la persoane fizice și 7.756.000 lei de la contribuabilii persoane juridice în 2018.

Din impozitul auto aplicat persoanelor fizice, s-au încasat anul trecut 15,412 milioane lei, față de 13,375 milioane lei în 2018. Încasările din aceeași categorie de impozit au fost mai mari și de la persoane juridice: 11,466 milioane de lei în 2019, față de 9,261 milioane de lei în anul 2018.

Totalul încasărilor din venituri proprii ale bugetului local la 31 decembrie 2019 a fost de 255.249.000 milioane lei. La aceeași dată, în 2018 totalul încasărilor era 227.449.000

Potrivit directorului Direcției Fiscale, Marian Voinescu, singura modificare în calculul impozitelor față de anul trecut este cea care vizează impozitul pentru clădiri care nu au destinația de locuință, plătit de persoanele fizice. Pentru 2020, acesta va fi de 0,5 % din valoarea evaluată a clădirii, față de 0,2%, cât a fost în 2019. Totodată, va fi aplicată supraimpozitarea cu până la 500% a clădirilor declarate neîngrijite, potrivit criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 462/31.07.2019. Fac excepţie de la majorarea impozitului pentru clădirile neîngrijite proprietarii care deţin autorizaţie de construire/desfiinţare valabilă, în vederea construirii/renovării/demolării şi care au anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii și la autoritatea publică locală începerea acestor lucrări.

Peste 600 de brașoveni și-au plătit deja impozitele pe întreg anul 2020

Astăzi a început și încasarea taxelor și impozitelor locale. Până la orele 13.00, Direcția Fiscală a înregistrat deja 619 plătitori, dintre care unii au format cozi încă de la ora 5 dimineață. „Le reamintim contribuabililor că pot plăti impozitele și taxele și on-line, astfel încât să nu fie nevoie să aștepte la ghișee, și că bonificația de 5% pentru plata integrală a impozitului anual este valabilă până în 31 martie inclusiv“, a mai precizat directorul direcției fiscale.

Pentru neplata impozitelor la termenul scadent se calculeazămajorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună.

Exemple de calcul pentru impozitele din anul 2020:

 Impozit clădire rezidențială

 Zona A
64,24 mp (suprafață utilă) x 1,4 =89,93 mp (suprafață construită
desfășurată)
89,93 mp x 2,4 x 1060.02 lei/mp = 228786 lei (valoare impunere)
Impozit datorat: 228786 lei x 0,1% = 229  lei

Zona B
49,34 mp (suprafață utilă) x 1,4 = 69,07 mp(suprafață construită
desfășurată)
69,07 lei x 2,3 x 1060.02 lei/mp = 168396 lei (valoare impunere)
Impozit datorat: 168396 lei x 0,1% = 168 lei
Zona C
50,65 mp (suprafață utilă) x 1,4 =70,91 m.p. (suprafață construită
desfășurată)
70,91 mp x 2,20 x 1060.02 lei/mp =165365 lei (val.impunere)
165365 lei - 10% = 148829 lei (reducere in funcție de anul
de construcție  între 30 și 50 de ani)
Impozit datorat:148829 lei x 0,1% =149  lei
Zona D
43,8 mp (suprafață utilă) x 1,4 = 61,32 mp(suprafață construită
desfășurată)
61,32 mp x 2,1 x 1060.02 lei/mp = 136501 lei (valoare impunere)
136501 lei -10% = 122851 lei (reducere in funcție de anul
de construcție  între 30 și 50 de ani)
Impozit datorat: 122851 lei x 0,1% = 123 lei

Impozit teren intravilan (Terenuri cu construcţii)

Zona A - 500 mp x 1.085 lei/mp = 543 lei/an
Zona B - 500 mp x 0.82 lei/mp= 408 lei/an
Zona C - 500 mp x 0.55 lei/mp = 274 lei/an
Zona D- 500 mp x 0.26 lei/mp = 128 lei/an

Impozit teren extravilan – teren arabil

1000 mp x 0,0053 lei/mp x 2,5 (coeficient de corecție) = 13 lei

IMPOZIT AUTO

1.390 cmc : 80 lei/an
1.971 cmc : 258 lei/an
2.450 cmc : 1.339 lei/an
2.874 cmc : 3091 lei/an

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul