Lucrări complexe la Pasajul Fartec. Constructorul promite că se va circula anul acesta pe pasaj

Social

Viceprimarul Laszlo Barabas a verificat stadiul lucrărilor de reabilitare a pasajului Fartec.

„Având în vedere că este un pod construit la începutul anilor ‘70 aflat într-o stare de degradare foarte accentuată, este o lucrare  dificilă, pentru că sunt multe dimensiuni care sunt atipice Și fiecare pilon și fiecare element are nevoie de foarte multă manoperă.  Sunt trei obiective de atins – menținerea capacității portante, respectarea normativelor seismice actuale și prelungirea duratei de funcționare cu cel puțin 25 de ani. Lucrările sunt în valoare de aproape 16 milioane de lei, inclusiv TVA“, a declarat viceprimarul  Laszlo Barabas.

Potrivit reprezentantului firmei de construcții, volumul de muncă este foarte mare și o mare parte dintre piesele de bază ale podului trebuie executate la fața locului, nu numai pentru că este aplicată o nouă soluție tehnică, ci și pentru că elementele ce trebuie refăcute nu respectă dimensiunile din planurile originale. Practic, spune constructorul, aproape fiecare element din lucrarea de reparații trebuie confecționat și personalizat la fața locului, ceea ce sporește timpul de execuție.  De exemplu, la prima pilă (primul pilon al podului) a fost nevoie de o lună pentru armare și de o săptămână pentru betonare.

„Avem jumătate din infrastructura podului terminată. O reparație capitală implică o reparație atât la infrastructură cât și la suprastructură. Noi suntem la aproximativ 50% din partea de infrastructură, iar la partea de suprastructură, undeva la 25%. Lucrarea este foarte complexă pentru că este necesară modificarea schemei statice a acestui pod. Infrastructura inițială a fost avariată în proporție de 90%, și, mai mult, după ce am început să lucrăm am descoperit că foarte multe elemente de infrastructură nu erau la dimensiunile din planul inițial și trebuia să le confecționăm pe fiecare în parte la fața locului. Fiecare cămășuială are aproape 3.200 kilograme de fier, majoritatea fasonat la fața locului și toate sunt diferite între ele, așa că nu le putem prefabrica. Noua soluție tehnică rezistă și la solicitările seismice, și nu vom mai avea nici infiltrații. Practic, se modifică efectiv soluția tehnică, noua soluție fiind în conformitate cu normativele moderne de rezistență la seism și adaptată noilor condiții de trafic. Noi facem tot ceea ce este posibil ca în acest an să puteți circula pe acest pod“, a spus inginer Mihai Filip, șef de șantier.

Constructorul a explicat și necesitatea cortului de plastic instalat deasupra podului, care pentru unii poate părea hilar, dar fără de care lucrările nu s-ar fi putut desfășura, acesta având rolul de a feri podul de infiltrațiile de apă. „„Este un cort ca să putem lucra. Ca să legăm placa de suprabetonare de grinzi a trebuit să dăm pe fiecare dintre cele 16 deschideri aproximativ 1.000 de găuri, pentru conectori, iar dacă prin ei ar fi intrat apă, nu am fi putut lucra mai departe. Sunt foarte multe lucrări care trebuie protejate, și nu s-ar fi putut realiza fără această protecție, care va rămâne până aproape de finalul proiectului“, a mai precizat Mihai Filip.

Șeful de șantier  a explicat și motivul pentru care soluția reparării podului este de preferat celei de construcție de la zero a unui pod nou, chiar dacă lucrarea a avansat mai greu și a fost plină de surprize. „Numai lucrările de demolare ale podului vechi ar fi costat cam tot atât cât costă reparațiile capitale pe care le facem în prezent. Având în vedere nodurile de circulație de sub pod, inclusiv calea ferată,  demolarea ar fi fost extrem de dificilă, trebuia făcută pe piese care urmau să fie transportate cu utilaje speciale într-un alt loc și demolate, calea ferată ar fi trebuit deviată. Nouă ne-ar fi convenit să avem o lucrare de la zero, dar ca să începem o altfel de lucrare pe un teren eliberat complet de acest pod, costurile erau enorme, iar complicațiile birocratice și de natură funcțională extrem de mari“, a mai spus reprezentantul constructorului.

Date despre lucrare:

PASAJUL RUTIER FARTEC

 • Executant: Asocierea SC RECON SĂ – SC PRINFO SRL
 • Obiect: Proiectare și execuție RK Pasajul b-dul Grivitei (Fartec) -continuare lucrări
 • Valoare: 6.625.442,71 lei cu TVA + 9.218.824,33 lei = 15.844.267,04 lei cu TVA Executat până la acest moment 45%

Din cauza stării avansate de degradare a Pasajului situat pe B-dul Grivitei – Fartec construit în perioada 1970-1971 și a concluziilor expertizelor tehnice (ultima realizată în aprilie 2018) a fost demarată procedura de achiziție a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de reparaţie capitală a podului pentru asigurarea următoarele performanțe tehnice, respectiv :

 • Menţinerea capacităţii portante a pasajului conform clasei de încărcare pentru care s-a făcut dimensionarea iniţială a pasajului
 • Asigurarea structurii la situația de proiectare seismică conform normelor actuale.
 • Prelungirea duratei de exploatare cu cel puţîn 25 ani după execuția tuturor lucrărilor proiectate (Potrivit executantului, la finalul lucrărilor durata de viață va fi de 50 de ani)

Amplasamentul podului care supratraversează prin 6 din cele 16 deschideri mai multe căi de circulație rutiere și feroviare care trebuie păstrate în funcțiune și protejate pe timpul execuției, face foarte dificilă execuția lucrărilor. Fiind o lucrare de reparații capitale, în faza de elaborare a proiectului tehnic s-a constatat necesitatea extinderii lucrărilor de reparaţii/consolidare și asupra altor elemente care nu au fost avute în vedere în faza anterioară, atât ca urmare a constatării stării tehnice a unor elemente în urma operaţiilor de demolare, cât și din considerente de calcul structural în baza breviarelor de calcul. Din aceste motive, detaliile de execuție cât și tehnologiile avute în vedere inițal se modifică și se completează continuu în faza de execuție.

Principalele lucrări de intervenție sunt:

 1. Consolidare infrastructura pod : fundații pile (piloni) și elevații
 2. Lucrările pentru devierea și restabilirea circulației rutiere și feroviare
 3. Lucrările de racordare a rampelor de acces
 4. Lucrări cu specific feroviar
 5. Liftarea tehnologică a suprastructurii.
 6. Continuizare grinzi. Refacere dală
 7. Lucrări la calea de pod
 8. Reparația și protecția suprafețelor din beton de la intradosul suprastructurii podului
 9. 9. Testarea podului în regim static și dinamic

Lucrările implică unirea grinzilor în trosoane de câte 4 deschideri și necesită ridicarea tuturor grinzilor și înlocuirea tuturor aparatelor de reazem pentru respectarea normelor de proiectare antiseismice actuale.

LUCRĂRI EXECUTATE

Lucrări de infrastructură

*Consolidare fundații pile:

 • Spargere beton bloc fundație la : Culee 1, Pila 1, Pila 3, Pila 5, Pila 7, Pila 9, Pila 13, Pila15 ;
 • Execuție umplutură de pământ la : Culee 1, Pila 1, Pila 3, Pila 5, Pila 7, Pila 9, Pila 13, Pila 15 ;
 • Sprijiniri ;
 • Montare ancore în vederea montării armăturii pentru  : Culee 1, Pila 1, Pila 3, Pila 5, Pila 7, Pila 9, Pila 13, Pila 15

*Refaceri și reparații rigle:

 • Sablare suprafețe : Culeea1, Pila1, Pila2 și Pila3;
 • Montare cofraje rigle și culei : Culeea1 , Pila1, Pila2 și Pila3 ;
 • Turnare beton în cămășuială rigle : Pila1, Pila2 și Pila3 ;
 • Turnare beton în elevație Culeea 1;
 • Precomprimare rigle cu bare Macalloy :  Pila 1, Pila 2 și Pila 3

*Consolidare elevații

 • Montare -demontare cofraje metalice ;
 • Consolidarea prin cămășuire a stâlpilor: P1 – P 15
 • Demolare beton cămășuială sub riglă ;
 • Demolare aparate de reazem C1, P1, P2, P3, P4.
 • Armare și betonare în cămășuială riglă : Pila 1, Pila 2, Pila 3, Pila 4,Pila 6 și Pila 7;
 • Găurire transversală în zona Pilei P3 și Culeii C1.
 • Finalizare cofraj la rigla P5.
 • Finalizare armare rigla P8
 • Demontare eșafodaje de la pilele P1-P4 și mutare la pilele P12-P15

Lucrări la suprastructură

A)Continuizare grinzi și refacere dală suprabetonare:

 • Cofrare console trotuar ;
 • Montare confecții metalice pentru trotuar
 • Montare conectori pentru placa de suprabetonare la : Deschiderea 1 -11 -Montare armatură placă suprabetonare deschiderile D1-D4 (în curs)

B). Au fost procurate toate materialele speciale din import prevăzute în proiectul tehnic precum barele Macalloy din Anglia și dispozitivele de reazem antiseismice din Italia.

C.) Au fost achiziționate două corturi speciale pentru lucrări pe timp friguros și ploios de 60 m lungime.

D) A fost emisă autorizația CFR pentru execuția lucrărilor în zona căii ferate, ceea ce va implica restricții de viteză și chiar întreruperi ale circulației feroviare pe timp de noapte.

Rest de executat

 • Cămășuirea Riglelor de la P9 la P15 și Culeea C2
 • Continuizarea grinzilor și refacere dală
 • Liftarea tehnologică a suprastructurii
 • Continuizare grinzi. Refacere dală
 • Lucrări la calea de pod
 • Reparația și protecția suprafețelor din beton de la intradosul suprastructurii podului
 • Încercarea podului în regim static și dinamic

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul