Municipiul Săcele

Divertisment

Săcele este un municipiu situat în județul Brașov, în SE depresiunii Brașov, la poalele Munților Bârsei, la 620-700 m altitudine, pe valea râului Tărlung, la 15 Km SE de municipiul Brașov (reședință de județ).

Zona a fost locuită încă din Antichitate, descoperirile făcute în urma unor săpături arheologice dovedind existența aici a unor așezări dacice.

Aproape de Brașov, la contactul dintre munte și șes, există un grup de șapte sate, a căror întemeiere se leagă de legenda Țării Bârsei, ținut fondat de cavalerii Ordinului teuton, indică site-ul Primăriei municipiului Săcele.

În urma cuceririi Transilvaniei de către regii maghiari, după lupte care au durat între secolele XI-XIII, în anul 1211 au fost colonizați în Țara Bârsei Cavalerii teutoni, ordin cavaleresc-religios, înființat de papalitate în 1190, cu prilejul Cruciadelor, în Locurile Sfinte, la Ierusalim. Regele Ungariei Andrei al II-lea face apel la ei pentru apărarea hotarelor răsăritene ale regatului împotriva cumanilor, întărirea autorității sale în SE Transilvaniei, catolicizarea populației românești din Transilvania. În 1211 el îi instalează pe Cavalerii teutoni în Țara Bârsei, dăruindu-le numeroase privilegii, între care dreptul de a ridica cetăți sau orașe.

În timpul stăpânirii maghiare, satele erau menționate ca ”septem ville valacheles” (șapte sate românești). Aceste șapte sate alcătuiesc azi microzona etnografică Săcele care reunește patru din aceste vechi sate, devenite mai nou cartiere: Baciu (Bacsfalu), Turches (Turkos), Cernatu (Csernatfalu), Satulung (Hosszufalu). Este o zonă multiculturală, unde tradițiile românilor, maghiarilor și sașilor se împletesc, scrie site-ul amintit.

Despre Săcele apar documente în anul 1366, când un act atestă faptul că regele Ungariei Ludovic I de Anjou (1342-1382) dăruiește unui curtean cu drept de moștenire posesiunile din Țara Bârsei aflate între Timiș și Târlung: Satulung, Cernatu, Baciu și Turcheș. Toponimul ”Săcele” este menționat pentru prima dată într-o scrisoare a voievodului muntean Vlad Călugărul (1482-1495) către magistratul Brașovului.

În Săcele trăiește una dintre cele două mari comunități de mocani din Transilvania, cealaltă aflându-se în Mărginimea Sibiului. Mocanii reprezintă comunități pastorale autohtone de oieri români, asociați în trecut cu fenomenul transhumanței. În cursul procesului de transhumanță, ce avea loc din Săcele până în Dobrogea, ei au înființat o localitate cu același nume în județul Constanța.

Orașul modern Săcele a fost constituit administrativ în anul 1950, din teritoriul primelor patru din următoarele șapte comune săcelene: Baciu, Turcheș, Cernatu, Satulung, Târlungeni, Purcăreni, Zizin (localitățile Baciu, Turcheș, Cernatu și Satulung constituind încă de mult o unitate aparte, din cauza așezării lor apropiate).

A fost declarat municipiu la 6 iunie 2000. La recensământul populației din 2011 municipiul Săcele avea 30.798 de locuitori.

Cele mai importante obiective de interes cultural și turistic sunt: Ansamblul ”Mocănime” (secolele XIX-XX); Biserica ortodoxă ”Adormirea Maicii Domnului” din Satulung (secolele XIX); Ansamblul bisericii ortodoxe ”Sf. Adormire a Maicii Domnului” din Turcheș (secolele XVIII-XIX); Biserica ortodoxă ”Sf. Nicolae” din Baciu (1808-1809); Ansamblul bisericii Ortodoxe ”Sfântul Nicolae” din Cernatu (secolul al XVIII-lea); Biserica Ortodoxă ”Sfinții Arhangheli” din Satulung (secolul al XVIII-lea); Biserica Catolică — Turcheș; Biserica Evanghelică Lutherană — Baciu; Biserica reformată din Satulung; Casa Dijmelor (secolul al XVI-lea) și Muzeul etnografic din Săcele; Statuia soldatului necunoscut.

De interes turistic sunt următoarele obiective naturale: Canionul Șapte Scări; Tamina, Cascada din roci calcaroase; Peștera de gheață din masivul Piatra Mare; Prăpastia Ursului; Cabana și Dealul Bunloc. Orașul Săcele este punct de plecare spre cabanele din masivele Piatra Mare și Postăvaru.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul